Skip to content

善明會 Sin Meng Charity Association

2022識毒社區教育展覽

  😈偶爾吸食毒品唔會上癮嘅!
  如果你當真👼,又去試埋一份,你就有大麻煩啦😱!
  抗毒🙅🏻‍♀️,首先要識毒💁🏻‍♂️。
  唔識就快啲嚟科學館睇【2022識毒社區教育展覽】學嘢啦!
  而家睇展覽即送你科學館入場券(名額有限,先到先得),識完毒,仲可以遊覽埋科學館14個展廳,簡直超級Fun🥳啊!

  🔥參觀展覽可獲精美禮品,仲唔快啲約埋朋友仔一齊嚟睇!🔥
  報名:https://reurl.cc/p18Yzx
  日期:2022年6月17至22日
  時間:10:00-18:00
  地點:澳門科學館大堂展覽廳


  展覽區域:
  🕵️‍♂️輯毒小偵探(問答遊戲)
  🔍識毒放大鏡(九宮格毒品介紹)
  👨‍👩‍👧‍👦親子抗毒防線區(拒絕毒品方法)
  ✨蛻變-戒毒者故事區
  👮全城輯毒(澳門保安部門執法內容)