Skip to content

善明會 Sin Meng Charity Association

2022識毒社區教育展覽

😈偶爾吸食毒品唔會上癮嘅!
如果你當真👼,又去試埋一份,你就有大麻煩啦😱!
抗毒🙅🏻‍♀️,首先要識毒💁🏻‍♂️。
唔識就快啲嚟科學館睇【2022識毒社區教育展覽】學嘢啦!
而家睇展覽即送你科學館入場券(名額有限,先到先得),識完毒,仲可以遊覽埋科學館14個展廳,簡直超級Fun🥳啊!

🔥參觀展覽可獲精美禮品,仲唔快啲約埋朋友仔一齊嚟睇!🔥
報名:https://reurl.cc/p18Yzx
日期:2022年6月17至22日
時間:10:00-18:00
地點:澳門科學館大堂展覽廳


展覽區域:
🕵️‍♂️輯毒小偵探(問答遊戲)
🔍識毒放大鏡(九宮格毒品介紹)
👨‍👩‍👧‍👦親子抗毒防線區(拒絕毒品方法)
✨蛻變-戒毒者故事區
👮全城輯毒(澳門保安部門執法內容)