Skip to content

善明會 Sin Meng Charity Association

2023綠慧匯聚女性環保發展計劃

    首頁 » 教育推廣 » 2023綠慧匯聚女性環保發展計劃

    綠色🧩?係綠惜生活至啱!綠慧匯聚女性環保發展計劃以「永續‧綠惜生活方式」為理念🌿,重點培育女性發展個人能力,加入可持續發展環保教育推廣♻,除咗利用回收廢棄布料學習車衣縫紉,製作床上用品送俾院舍兒童之外…。 源頭減廢由教育開始,環保需要你嘅力量一齊推廣,快啲加入我哋啦!

    活動資訊