Skip to content

善明會 Sin Meng Charity Association

Po

2023《培育世界公民與關心社會》優秀學生培訓計劃

  • by

2023《培育世界公民與關心社會》優秀學生培訓計劃 即日起開始報名啦!
究竟咩係世界公民?貧窮與公義、糧食危機、環境與可持續發展等等這些全球社會議題與世界公民有什麼關係呢?今次培訓計劃將以氣候變化為議題一步步帶青少年認識當中牽連的社會問題,理解自身與世界不同人之間的關係,從小學會做一個關心社會的世界公民!

善明會第四屆「生活滿色彩」親子藝術嘉年華

  • by

講起做義工,幫到人又有得玩木工,你第一時間會諗到咩?肯定係觸木工程啦!
由紅酒箱到家具,觸木工程做嘅唔單係冰冷嘅物件,而係摸得到嘅溫度。觸木工程計劃帶住大家親身上門探訪弱勢社群,學習專業木工技藝,利用回收紅酒箱木材為有需要家庭度身訂造家具,每一件家具都係獨一無二嘅心意。想身體力行幫助有需要嘅人,又想發掘下自己嘅潛能同興趣就要快啲報名啦!

拍賣師

  • by

2023年拍賣師 考試日期:2023年拍賣師資格考試分兩個階段實施。第一階段考試科目成績全… Read More »拍賣師

2023綠慧匯聚女性環保發展計劃

  • by

綠色🧩?係綠惜生活至啱!綠慧匯聚女性環保發展計劃以「永續‧綠惜生活方式」為理念🌿,重點培育女性發展個人能力,加入可持續發展環保教育推廣♻,除咗利用回收廢棄布料學習車衣縫紉,製作床上用品送俾院舍兒童之外…。 源頭減廢由教育開始,環保需要你嘅力量一齊推廣,快啲加入我哋啦!